Få halveret jeres gebyrer i banken ved virksomhedens vekslinger af valuta cash-flows ved eksport og import

Hvilke gebyrer vil rigtig mange virksomheder sikkert spørge sig selv om!

Alle virksomheder betaler et gebyr til banken ved valutavekslinger – virksomheden kan bare ikke se det. Der er ingen regning eller faktura.

Banken justerer valutakursen til virksomheden, så sælger virksomheden valuta, vil banken reducere valutakursen for at tjene forskellen mellem markedskursen og kundekursen til sig selv og omvendt, hvis virksomheden køber valuta, så vil banken øge valutakursen for at tjene forskellen til sig selv.

Hvad er så den samlede årlige omkostning for virksomheden på dette område? De færreste kan svare på dette og har ikke indblik i, eller overblik over dette, idet banken ikke oplyser denne omkostning!

Det vil sige, at der nemt her ligger nogle store omkostninger, som virksomheden ikke umiddelbart har haft nogen indflydelse på.

F.eks. kan man beregne, at hvis virksomheden har eksport / import på samlet DKK 75 mio. om året og derved valutavekslinger for samme beløb, vil det betyde at virksomheden løbende betaler årligt standard gebyr til banken fra DKK 230.000 helt op til DKK 1,5 million! – afhængigt af, hvilke valutaer virksomheden handler med.

Hvad betaler jeres virksomhed? – standard gebyr eller?

Nu bryder NEOFX bankernes monopol på valutavekslinger med virksomheder, som har samhandel med udlandet.

NEOFX tilbyder markant bedre valutakurser til virksomhederne ved deres valutavekslinger end hos banken. Derved har virksomhederne nu en alternativ løsning til bankernes monopol og deres gebyr niveauer indenfor dette område og kan derfor nemt spare store beløb.

Lad os mødes 1 time, hvor vi kan præsentere vores løsninger og setup.
Kontakt Kim Hansen, Global Head of Sales & Partner direkte på: kim.hansen@neofx.eu tlf. 61679774

Scroll to Top