14.11.2022

NEOFX auttaa yrityksiä alentamaan valuuttakustannuksia tarjoamalla edullisempia valuuttakursseja kuin pankit

Tähän asti suomalaisille vienti- ja tuontiyrityksille on ollut haastavaa tehdä kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät valuuttamaksut ja -suojaukset kustannustehokkaasti, koska suomalaiset pankit käyttävät usein epäedullisia valuuttakursseja yritysasiakkaille tarjoamissaan palveluissa. Tästä seuraa merkittäviä piilovaluuttakustannuksia vienti- ja tuontiyrityksille. Nyt myös suomalaisilla yrityksillä on kuitenkin pankkeja edullisempi vaihtoehto, mikä mahdollistaa jopa satojen tuhansien eurojen kustannussäästöt vuodessa.

Syyt suomalaisten pankkien käyttämiin epäedullisiin valuuttakursseihin liittyvät muun muassa pankkien tehottomaan toimintaan sekä läpinäkyvyyden ja kilpailun puutteeseen valuutta- ja maksupalveluissa. Pankeilla on usein korkeat kustannukset johtuen useista syistä. Nämä kustannukset siirretään asiakkaiden maksettaviksi esimerkiksi epäedullisina valuuttakursseina. Pankit eivät lähetä laskuja asiakkailleen valuuttapalveluidensa käytöstä vaan ne käyttävät usein epäedullisia valuuttakursseja, mistä seuraa yrityksille merkittäviä piilovaluuttakustannuksia. Siksi yritykset eivät usein ole tietoisia piilovaluuttakustannustensa suuruudesta tai edes niiden olemassaolosta. Pankkeja edullisempia valuuttapalveluita tarjoavat finanssiteknologiayritykset eivät ole toimineet juurikaan pienellä suomalaisella markkinalla, mutta tilanne on muuttumassa. Nyt myös suomalaiset vienti- ja tuontiyritykset voivat tehdä valuuttamaksuja ja suojautua valuuttariskeiltä kustannustehokkaammin kuin pankkien kanssa.

Useat finanssiteknologiayritykset keskittyvät valuuttapalveluiden tarjoamiseen edullisemmin verrattuna pankkeihin. Yksi tällainen yritys on NEOFX, joka auttaa muun muassa suomalaisia yrityksiä alentamaan valuuttakustannuksiaan. “Asiakkaamme tosiaan alentavat piilovaluuttakustannuksiaan tyypillisesti kymmeniä tai satoja tuhansia euroja vuodessa, koska pankkien käyttämät valuuttakurssit ovat usein epäedullisia.”, sanoo Ville Lipponen, NEOFX:n perustaja. NEOFX lanseerasi palvelunsa ensin Pohjoismaissa ja laajentuu parhaillaan myös muihin Euroopan maihin. “Olemme ainutlaatuinen finanssiteknologiayritysten joukossa, koska asiakkaillamme on erittäin luotettava juridinen vastapuoli ja asiakkaamme voivat jatkaa pankkiensa automatisoitujen maksupalveluiden käyttöä.”, jatkaa Thomas Jensen, NEOFX:n perustaja.

Turvallisuus on kriittisen tärkeää tarjottaessa rahoituspalveluita. Ensiluokkaisen turvallisuuden takaamiseksi yksi mahdollinen liiketoimintamalli finanssiteknologiayrityksille on liittoutua luotettavien suurten rahoituslaitosten kanssa. Esimerkiksi NEOFX:n liiketoimintamallissa Visan ostama Currencycloud tuottaa palvelut. Siksi NEOFX:n asiakkailla on käyttämilleen palveluille erittäin luotettava juridinen vastapuoli. Tämän liiketoimintamallin etuna on myös äärimmäinen tehokkuus. Toisin kuin pankkien tapauksessa tässä liiketoimintamallissa palvelut tuotetaan keskitetysti globaaliin käyttöön ja paikalliset finanssiteknologiayritykset kuten NEOFX vastaavat asiakasrajapinnasta tietyillä maantieteellisillä alueilla. Siksi NEOFX voi tarjota valuuttapalveluita sekä edullisesti että turvallisesti. Loppupeleissä hyötyjiä ovat suomalaiset vienti- ja tuontiyritykset.

NEOFX auttaa eurooppalaisia yrityksiä alentamaan valuuttakustannuksia tarjoamalla edullisempia valuuttakursseja kuin pankit. Asiakkaamme alentavat piilovaluuttakustannuksiaan tyypillisesti kymmeniä tai satoja tuhansia euroja vuodessa. Vakiintuneita palveluitamme käyttävät vienti- ja tuontiyritykset ympäri Eurooppaa. Asiakkaidemme juridinen vastapuoli EU:n säätelemille turvallisille palveluillemme on Visan ostama Currencycloud. Tullaksesi asiakkaaksemme, kumppaniksemme tai työntekijäksemme käy osoitteessa www.neofx.eu/fi ja ota yhteyttä!

Scroll to Top