18.7.2023

NEOFX:n missio on mahdollistaa vienti- ja tuontiyritysten tehdä valuuttatransaktiot kustannustehokkaasti

Perustajillamme on vuosikymmenten kokemus valuutta- ja yrityspankkitoiminnoista useissa Euroopan maissa. Eurooppalaiset pankit tarjoavat laadukkaita palveluita, mutta samalla ne käyttävät usein epäedullisia valuuttakursseja yritysasiakkaille tarjoamissaan palveluissa. Tästä seuraa merkittäviä piilovaluuttakustannuksia eurooppalaisille vienti- ja tuontiyrityksille. Syyt pankkien epäedullisiin valuuttakursseihin liittyvät esimerkiksi pankkien tehottomaan toimintaan sekä läpinäkyvyyden ja kilpailun puutteeseen eurooppalaisilla valuuttapalvelumarkkinoilla. Pankeilla on tyypillisesti korkeat kustannukset johtuen useista syistä. Nämä kustannukset siirretään asiakkaiden maksettaviksi esimerkiksi epäedullisina valuuttakursseina. Pankit eivät lähetä laskuja asiakkailleen valuuttapalveluidensa käytöstä vaan ne käyttävät usein epäedullisia valuuttakursseja, mistä seuraa yrityksille merkittäviä piilovaluuttakustannuksia. Siksi yritykset eivät ole usein tietoisia piilovaluuttakustannustensa suuruudesta tai edes niiden olemassaolosta. Lisäksi pankkeja edullisempia valuuttakursseja tarjoavat finanssiteknologiayritykset ovat toimineet Euroopassa vain vähäisessä määrin, mutta tilanne on muuttumassa.

NEOFX auttaa eurooppalaisia yrityksiä alentamaan valuuttakustannuksia tarjoamalla edullisempia valuuttakursseja kuin pankit. Asiakkaamme alentavat piilovaluuttakustannuksiaan tyypillisesti kymmeniä tai satoja tuhansia euroja vuodessa. Vakiintuneita palveluitamme käyttävät vienti- ja tuontiyritykset ympäri Eurooppaa. Asiakkaidemme juridinen vastapuoli EU:n säätelemille turvallisille palveluillemme on Visan ostama Currencycloud. Tullaksesi asiakkaaksemme, kumppaniksemme tai työntekijäksemme käy osoitteessa www.neofx.eu/fi ja ota yhteyttä!

Scroll to Top