NYT MYÖS SUOMALAISILLA YRITYKSILLÄ ON MAHDOLLISUUS HOITAA VALUUTTAMAKSUT EDULLISEMMIN KUIN PANKKIEN KANSSA

20.12.2021

Tähän asti suomalaisille yrityksille on ollut haastavaa hoitaa kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät valuuttamaksut kustannustehokkaasti. Suomalaiset pankit käyttävät usein erittäin epäedullisia valuuttakursseja yritysasiakkaille tarjoamissaan valuutta- ja maksuliikepalveluissa. Tästä seuraa merkittäviä piilovaluuttakustannuksia vienti- ja tuontiyrityksille.

Syyt liittyvät mm. pankkien tehottomaan toimintaan sekä läpinäkyvyyden ja kilpailun puutteeseen valuutta- ja maksuliikepalveluissa. Pankeilla on tyypillisesti korkeat kustannukset johtuen useista syistä. Nämä kustannukset siirretään asiakkaiden maksettaviksi esimerkiksi erittäin epäedullisten valuuttakurssien muodossa. Pankit eivät lähetä laskuja asiakkailleen valuuttapalveluidensa käytöstä vaan ne käyttävät usein erittäin epäedullisia valuuttakursseja, mistä seuraa yrityksille merkittäviä piilovaluuttakustannuksia. Tästä johtuen usein yritykset eivät ole tietoisia piilovaluuttakustannusten suuruudesta tai edes niiden olemassaolosta. Pankkeja edullisempia valuuttapalveluita tarjoavat finanssiteknologiayritykset eivät ole toimineet juurikaan pienellä suomalaisella markkinalla, mutta tilanne on muuttumassa. Tämän seurauksena nyt myös suomalaiset vienti- ja tuontiyritykset voivat tehdä valuuttamaksuja selvästi kustannustehokkaammin kuin pankkien kanssa.

Useat finanssiteknologiayritykset keskittyvät valuuttapalveluiden tarjoamiseen merkittävästi edullisemmin verrattuna pankkeihin. Yksi tällainen yritys on NEOFX (www.neofx.eu), joka keskittyy auttamaan erityisesti pohjoismaisia yrityksiä alentamaan valuuttakustannuksiaan. “Asiakkaamme voivat tosiaan alentaa valuuttamaksuihin liittyvä kustannuksiaan merkittävästi, koska pankkien käyttämät valuuttakurssit ovat usein erittäin epäedullisia verrattuna meidän käyttämiimme kursseihin.”, sanoo Ville Lipponen, NEOFX:n perustaja. NEOFX lanseerasi palvelunsa hiljattain Suomessa ja Tanskassa. Seuraavaksi ovat vuorossa Ruotsi ja Norja. “Olemme ainutlaatuinen finanssiteknologiayritysten joukossa, koska meillä on syvällinen ymmärrys erityisesti pohjoismaisten yritysten tarpeista ja tarjoamme asiakaspalvelun pohjoismaisten asiakkaiden omalla äidinkielellä.”, jatkaa Thomas Jensen, NEOFX:n perustaja.

Turvallisuus on kriittisen tärkeää tarjottaessa rahoituspalveluita. Ensiluokkaisen turvallisuuden takaamiseksi yksi mahdollinen liiketoimintamalli finanssiteknologiayrityksille on liittoutua luotettavien suurten rahoituslaitosten kanssa. Esimerkiksi NEOFX:n liiketoimintamallissa Visan (maailman johtava sähköisten maksujen tarjoaja) tytäryhtiö Currencycloud tuottaa palvelut. Siksi NEOFX:n asiakkailla on käyttämilleen tili-, maksuliike- ja valuuttapalveluille erittäin luotettava vastapuoli. Tämän liiketoimintamallin lisäetuna on äärimmäinen tehokkuus. Toisin kuin pankkien tapauksessa tässä liiketoimintamallissa palvelut tuotetaan keskitetysti globaaliin käyttöön ja paikalliset finanssiteknologiayritykset kuten NEOFX vastaavat asiakasrajapinnasta tietyillä maantieteellisillä alueilla. Tämän seurauksena finanssiteknologiayritykset kuten NEOFX voivat tarjota palveluita asiakkailleen sekä turvallisesti että erittäin edullisesti. Loppupeleissä hyötyjiä ovat suomalaiset vienti- ja tuontiyritykset.

Tullaksesi asiakkaaksemme, työntekijäksemme tai kumppaniksemme käy osoitteessa www.neofx.eu ja ota yhteyttä perustaja Thomas Jenseniin (+45 30327174, thomas.jensen@neofx.eu) tai perustaja Ville Lipposeen (+358 503038258, ville.lipponen@neofx.eu).

Scroll to Top