Disruption på virksomhedernes handelsgebyr ved valutavekslinger i banken relateret til eksport og import

NEOFX bryder bankernes monopol på valutavekslinger med virksomheder, som har samhandel med
udlandet. NEOFX tilbyder markant bedre valutakurser til virksomhederne ved deres valutavekslinger end
banken.


Er virksomhedens nuværende handelsgebyr konkurrencedygtige og på markedskonformt niveau? Hvis
virksomheden ikke kender sine gebyrer i banken på valutavekslinger, betaler virksomheden sandsynligvis
for meget i gebyrer. Virksomheden kender sine rentemarginaler på lån, omkostninger ved cash
management og Trade Finance etc., men hvad med gebyr på valutavekslinger ved eksport og import?


Bankerne opererer med et standardgebyr som udgangspunkt, men de færreste virksomheder er klar over,
om de betaler standardgebyr eller mindre.


Virksomheden forhandler som regel sine betingelser i banken årligt, her tænkes på netop rentemarginal,
cash management gebyr etc., men ikke vekselgebyr på valutahandler, idet de ikke, som regel, bringes til
forhandlingsbordet af banken – her skal virksomheden selv være aktiv.


NEOFX tilbyder samme elektroniske handelsløsning som i banken, når virksomheden handler sine valuta
cash flows, blot til langt bedre valutakurser. Derved sparer virksomheden hurtig en masse omkostninger
og skaber hermed en større værdi og indtjening på samhandlen med udlandet. Desuden tilbyder NEOFX
helt gratis udenlandske overførsler til alle kunder ved brug af vores løsninger.


Kontakt Kim Hansen, Global Head of Sales & Partner direkte på: kim.hansen@neofx.eu tlf. 61679774

Scroll to Top