Sådan får I råd til en ny medarbejder helt gratis

NEOFX bryder bankernes monopol på valutavekslinger med virksomheder, som har samhandel med udlandet. NEOFX tilbyder markant bedre valutakurser til virksomhederne end hos bankerne på deres valutavekslinger. De bedre valutakurser og derved mindre gebyrer kan hurtigt løbe op i både halve og hele medarbejdere.

Danmark er en af de mest åbne økonomier i verden og derfor har rigtig mange virksomheder samhandel med udlandet baseret på eksport og import.

Når virksomhederne har samhandel med udlandet, vil det helt naturligt medføre en masse cash flows i fremmed valuta, som på et tidspunkt skal veksles i banken.

Her er der en række gebyrer, som de færreste virksomheder er opmærksomme på, idet virksomheden ikke kan se disse gebyrer eller modtager en regning på valutavekslingen. Gebyret indarbejdes derimod i selve valutakursen overfor virksomheden, som derved er dårligere end den reelle markedskurs i markedet.

Gebyrerne afgøres af, hvilke valutaer virksomheden har behov for at veksle og starter for de fleste danske bankers vedkommende på ca. 0.3% af hovedstolen og op til 2% i standardgebyr!

Det bliver meget hurtigt en stor omkostningspost, således vil standardgebyret på en samhandel med udlandet på DKK 100 mio med tilhørende valutavekslinger resultere i en ekstra omkostning i banken for virksomheden på ca. DKK 300.000 og helt op til DKK 2.000.000!

NEOFX tilbyder, som bankerne, en elektronisk handelsplatform, hvor virksomhederne nemt selv kan veksle deres valuta cash flows, blot til langt bedre valutakurser end i banken. Derved sparer virksomheden en meget stor del på denne omkostning – en besparelse som går direkte på bundlinjen.

Lad os bruge 1 time sammen, hvor vi kan præsentere vores koncept og set up – kan blive den bedste time brugt i år.

Kontakt Kim Hansen, Global Head of Sales & Partner direkte på: kim.hansen@neofx.eu tlf. 61679774

Scroll to Top